ZWIEDZANIE

Szkoła powinna wskazywać, że obiekty te mają różną wartość dokumentacyjną-zależnie od stopnia ich rzadkości oraz znaczenia historycznego i’technicznego. Uczniowie powinni znać istniejącą klasyfikację.zabyt­ków, a ich zwiedzanie zgodnie z potrzebą powinno wejść na stale do programu wszel­kich wycieczek szkolnych: Uczniowie klas wyższych powinni poznać niektóre zabytki grupy zerowej, do której zaliczone zostały obiekty urbanistyczne i architektoniczne . ‚o najwyższej wartości artystycznej i historycznej. Powinno to być uzależnione od miej­sca zamieszkania uczniów i nie powodować zbyt odległych wyjazdów. Zwiedzanie wyszczególnionych grup obiektów powinno być zaplanowane w taki sposób, aby w kolejnych latach.nauki_szkolnej uczniowie mogli posiąść określony zasób wiadomości, wykazać się wykonaniem określonych prac społecznych i móc nawiązać kontakty dla pozyskania spośród dorosłego społeczeństwa sympatyków swej działal­ności.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: