ZNANE PRZYPADKI

W sytuacji, kiedy chodzi tylko o zamianę jednego gatunku na inny w obrębie tej samej niszy, ogólny wpływ na funkcjonowanie ekosystemu może nie być zbyt wielki. Znane są jed­nak przypadki, kiedy doprowadzono w ten sposób do naruszenia równowagi biocenotycznej, często ze szkodą dla człowieka. Problem ten nabrał szczególnej ostrości w regionach takich jak Nowa Zelandia i Hawaje, gdzie długotrwała izolacja doprowadziła do wytworze­nia się dużej ilości taksonów wyspecjalizowanych lub przetrwania prymitywnych. Jednym z głównych za­dań badań ekologicznych jest wypracowanie jak naj­lepszych metod operacji na ekosystemach w celu uchronienia się przed usuwaniem istotnych części sys­temu lub wprowadzaniem szkodliwych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: