ZNAJOMOŚĆ ROZWOJU KRAJOZNAWSTWA

Jest rzeczą zrozumiałą, że wizytator metodyk krajoznawstwa powinien być wybit­nym znawcą walorów krajoznawczych swojego regionu. Wespół z wizytatorami – metodykami poszczególnych przedmiotów nauczania powinien dokonać szczegółowej inwentaryzacji krajoznawczej, dostosowanej do potrzeb dydaktyczno-wychowaw­czych programów szkolnych, aby móc służyć radą wszystkim nauczycielom pracują­cym w województwie.  Bez szczegółowej znajomości walorów krajoznawczych regionu swojego działania, wizytator nie jest w stanie opracować dobrych planów i programów rozwoju krajo­znawstwa i turystyki ani też sprawować nadzoru nad szkolnym ruchem krajoznaweźo- -turystycznym lub inicjować różnych form szkolnej lub pozaszkolnej działalności w tym zakresie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: