ZNACZENIE RÓŻNORODNOŚCI GATUNKOWEJ

Spróbujemy teraz postawić szereg niezmiernie waż­nych dla człowieka pytań. Nie będziemy mogli odpo­wiedzieć na nie dokładnie, gdyż nie mamy jeszcze wy­starczających podstaw w postaci praw ekologicznych. Wysuniemy tu jednak szereg problemów do prze­myślenia dla czytelnika i będziemy do nich wracać w następnych rozdziałach. Dlaczego w ekosystemach występuje tak dużo gatunków rzadkich? W jaki sposób wiele gatunków o niskiej liczebności zachowuje zdol­ność przeżywania? Jaką naprawdę rolę spełniają w ekosystemie gatunki rzadkie? Jaka jest różnica między sytuacją, kiedy w skład poziomu troficznego wchodzi tylko jeden gatunek, a sytuacją, gdy jest ich wiele?

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: