ZMNIEJSZENIE ILOŚCI TLENU

Zmniejszanie się ilości tlenu w ciemnych butelkach jest wskaźnikiem intensywności oddychania w bada­nej ‚próbce wody, a zmiana zawartości tlenu w jasnych butelkach jest wskaźnikiem fotosyntezy netto (tzn. jest wypadkową fotosyntezy i respiracji); przez dodanie tych dwóch wartości otrzymujemy wielkość całkowi­tej fotosyntezy lub produkcji pokarmu w ciągu 24 go­dzin, ponieważ produkcja tlenu przez rośliny zielone jest wprost proporcjonalna do ilości pochłoniętej ener­gii świetlnej. Jedną z metod obliczania tempa foto­syntezy w słupie wody pod powierzchnią 1 m2 jest obliczenie średniej ilości tlenu z pomiarów otrzyma­nych dla każdego metrowego poziomu i przeliczenie jej na Objętość 1 metra sześciennego.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: