ZGODNIE Z TREŚCIĄ KRAJOZNAWSTWA

Materiały te mają służyć krajoznawstwu powszechnie, a więc muszą być wymieniane między regionami i rozpowszechniane. Inwentaryzacja krajoznawcza powinna rozszerzać „Katalog zabytków” i rejestrować chronione zasoby przyrody. Zgodnie z treścią krajoznawstwa, inwentaryzacja, krajoznawcza powinna byc. kompleksowa i objąć „przedmioty i zjawiska znanej nieznane, opracowane i nie opracor wane, użytkowe i muzealne, występujące w całym regionie lub części inwentaryzowa- nego regionu, w miastach i wsiach, w budynkach, w polu, w lesie, zwyczaje ludności i obyczaje, legendy i pieśni, wzory zdobnictwa, pamiątki historyczne, opowieści o ludziach i wszelkie dokumenty, które mają wartość jako dowody historii 1 kultury narodowej” .Trudno wyobrazić sobie działalność dobrego koła krajoznawczo-turystycznego bez należytego rozeznania w zakresie faktycznego stanu posiadania miejsce i obiektów krajoznawczych własnego regionu.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: