ZE WZGLĘDU NA STRUKTURĘ

Ze względu na strukturę wygodnie jest wyróżnić w obrębie ekosystemu 4 części składowe , są to I — substancje abiotyczne — podstawowe pierwiastki i związki chemiczne; II — producenci organizmy autotroficzne, głównie rośliny zielone; III — konsumenci dużych rozmiarów lub makrokonsumenci — duże organizmy hetero- troficzne, głównie zwierzęta, które spożywają inne organizmy lub rozdrobnioną materię organiczną; IV — destruenci lub mikrokonsumenci (nazy­wani także saprofagami lub saprofitami) — organizmy ‚ heterotroficzne, przede wszystkim bakterie i grzyby, które rozkładają złożone związki chemiczne martwej protoplazmy, absorbują pewne produkty rozkładu i uwalniają proste związki chemiczne, które mogą być 7 kolei wykorzystywane przez producentów.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: