ZE WSZYSTKICH PIERWIASTKÓW

Stwierdzono np., że niewielkie ilości radioaktywnego fosforu, dostające się do rzeki Kolumbia ze znajdującego się na jej brzegu reaktora, kumulują się w jajach dzikiej gęsi, która po­biera pokarm z rzeki. Ilość radioaktywnego fosforu w 1 gramie żółtka jaja gęsi jest kilka tysięcy razy większa od jego ilości w wodzie rzeki. Ze wszystkich wytwarzanych przez człowieka pier­wiastków radioaktywnych najbardziej z nim związany jest iStront-90, ponieważ: 1) jest pospolitym na całym świecie składnikiem opadu atomowego i opadów radio­aktywnych; 2) w przeciwieństwie do wielu innych pro­duktów rozszczepiania, które [rozpadają się w ciągu paru godzin lub dni, stront traci radioaktywność bar­dzo wolno (okres połowicznego zaniku strontu wynosi 28 lat); 3) pod względem chemicznym stront zachowuje się podobnie jak wapń — pierwiastek częsty i ważny biologicznie; zatem stront-90 towarzyszy w cyklach biogeochemicznych naturalnemu (nieradioaktywnemu) strontowi i wapniowi; 4) przez rośliny jest pobierany łatwiej niż większość pierwiastków z opadu i to za­równo za pośrednictwem liści, jak i gleby oraz wody; 5) stront zjedzony z pokarmem przez człowieka lub inne kręgowce kumuluje się i utrzymuje przez długi czas w kościach w pobliżu tkanki krwiotwórczej szpiku kostnego, która jest szczególnie wrażliwa na uszkodze­nia przez promieniowanie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: