ZBLIŻONE METODY

Posługując się metodami zbliżonymi do naukowych, młodzież powinna w czasie odbywania wycieczek i wędrówek wakacyjnych zbierać okazy przyrodnicze, geologi­czne i etnograficzne,’ sporządzać ich opisy, przygotowywać rysunki i ilustracje robie fotografie. Dokumentacja taka posłużyć może do założenia lub wzbogacenia koekcji szkolnej izby krajoznawczej, bądź szkolnego muzeum krajoznawczego. Ze szczególnym pietyzmem młodzież powinna zapoznawać się z obiektami posiadającymi wartość krajoznawczą zbudowanymi w Polsce Ludowej, będącymi świadectwem współczesne­go rozwoju społeczno-gospodarczego i kuturalnego. Odwiedziny te mają polegać na skontrolowaniu stanu zachowania danego obiektu i zawiadomieniu konserwatora o ewentualnej dostrzeżonej zbie jego uszkodzenia lub zniszczenia” .

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: