ZBIERANIE ZWIERZĄT

Metoda znakowania i ponownego odławiania polega na zbieraniu zwierząt z określonej powierzchni, zna­kowaniu ich w określony sposób (np. farbą) i ponow­nym wypuszczeniu, tak aby mogły wrócić do popula­cji, z której chwilowo zastały usunięte. Po upływie czasu wystarczającego na wymieszanie się oznakowa­nych i nieoznakowanych zwierząt bierze się następną próbę i określa się w niej ilość osobników oznakowa­nych. A więc, jeśli oznakowano i wypuszczono 500 osobni­ków, złowiono w następnej próbie też 500, a wśród nich 50 oznakowanych, to całkowita liczebność popu­lacji = 500 X 500 podzielone przez 50 = 5000. W za- zasadzie problem sprowadza się do pomnożenia cał­kowitej liczby osobników złowionych w pierwszej próbie przez wskaźnik powtórnych złowień dla dru­giej próby: 500 X 500 : 50 = 5000.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: