ZALEŻNOŚCI MIĘDZY GATUNKAMI

Nie wchodząc w matematyczne rozwijanie teorii różnorodności dodajmy, że zaproponowano w tej dzie­dzinie wiele innych wskaźników. Równie interesujące ważne, jak omawiane przez nas zależności między gatunkami a liczebnością, są zależności między gatun­kami a powierzchnią, na której żyją. I tu jak zwykle trudne jest otrzymanie danych nie odkształconych przez technikę pobierania prób.Sposób rozmieszczenia osobników w przestrzeni jest ważnym aspektem struktury biocenozy; winien on być uwzględniony przy pobieraniu prób, gdyż ma wyraźny wpływ na wskaźnik różnorodności oraz na sposób zbie­rania materiałów. Ogólnie możemy wyróżnić trzy typy rozmieszczenia osobników: 1) rozkład przypad­ków y, w którym prawdopodobieństwo spotkania osob­nika w każdym dowolnym punkcie środowiska jest jednakowe, 2) rozkład równomierny, w któ­rym osobniki rozmieszczone są bardziej prawidłowo niż w rozkładzie przypadkowym (np. źdźbła zbożaj na polu), 3) rozkład skupisko wy, w którym wystę­powanie osobników jest bardziej nieregularne niż w rozkładzie przypadkowym, tzn. osobniki występują w grupach.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: