ZAINTERESOWANIE ZAGADNIENIEM

Okazało się, że dla du­żej, szybko przyrastającej populacji rafy nie ma wy­starczającej ilości zooplanktonu w otaczającej ją mało żyznej wodzie oceanu. Sugerowaliśmy zatem, że ko­rale muszą otrzymywać część pokarmu od glonów. Zagadnieniem tym zainteresowali się także inni bada­cze i przy użyciu radioaktywnego węgla wykazali, że do ciała korali na drodze dyfuzji przenikają substancje organiczne wytwarzane przez glony. Nie zostało jeszcze stwierdzone, czy są one wykorzystywane przez korale jako pokarm, czy też bardziej są potrzebne jako sub­stancje przyspieszające wzrost. Przy okazji warto chyba podkreślić, że prawidłowości stwierdzone dla odizolowanej w zbiorniku kolonii nie muszą występo­wać w nienaruszonym ekosystemie, który może mieć dostęp do źródeł energii jakościowo zupełnie innych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: