ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW

W nich należy przechowywać i zabezpie­czać matenały dla celów naukowo-badawczych i turystyczno-krajoznawczych. Przy muzeach i bibliotekach powinno gromadzić się archiwalne relacje, fotografie, materiały dokumentacyjne, lokalną prasę, plakaty itp. A. Czarnowski dzieli formy pracy krajozna­wczej na rozrywkowe – mające zadanie „bawiąc-uczyć” (np. gry, wieczornice, łatwe konkursy, kolekcjonerstwó),populamopraktyczne, czyli uczące głównie przy użyciu środków oddziaływają­cych emocjonalnie (np. wycieczki, pokazy). Do tej grupy zaliczamy też prace społecznie użyteczne, zawierające treść krajoznawczą, a mające ponadto ceł wychowawczy (np. opieka nad zabytkami, mogiłami, wykonywanie prostych pomocy szkolnych)naukowe, trudniejsze i bardziej złożone, wymagające znajomóści metod specja­listycznych, organizowane w sposób urozmaicony .

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: