Z ROKU NA ROK

Z roku na rok rośnie liczebność i zasięg organizowanej akcji letniej, obejmującej opieką kilka milionów dzieci i młodzieży. Na organizację akcji letniej państwo przezna- cza olbrzymie fundusze przekraczające,” wraz z corocznie gromadzonym funduszem społecznym, 1.miliard złotych rocznie.W działalności placówek wczasowych niezbędna jest konsekwentna ciągłość od­działywania wychowawczego,’zmierzająca do rozwijania wśród dzieci zamiłowań krajoznawczo-turystycznych. Powinno się to wyrażać w odpowiednim programowa­niu i systematycznym organizowaniu wycieczek do najbardziej atrakcyjnych miejsco­wości pod względem krajobrazu, zabytków historycznych i dorobku współczesności, a także miejsc upamiętnionych w literaturze, związanych z wydarzeniami dziejowymi, sławnymi ludźmi i bohaterami narodowymi.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: