WYTYCZANIE GRANIC

Wytyczanie granic pomiędzy poszczegól­nymi składnikami gradientów nie jest takie ważne, gdyż ekosystem jest przede wszystkmi jednostką fun­kcjonalną. Oczywiście, w tym gradiencie spotykamy często naturalne przerwy, będące dogodnymi i fun­kcjonalnie logicznymi granicami. Na przykład brzeg je­ziora mógłby być dogodną granicą pomiędzy dwoma różnymi ekosystemami, jakimi są jezioro i las. Im większy i bardziej zróżnicowany jest ekosystem, tym bardziej może on być stabilny i względnie niezależny od sąsiadujących ekosystemów. I tak całe jezioro jest jednostką bardziej samowystarczalną niż część jeziora, lecz mimo to dla celów badawczych możemy rozwa­żać część jeziora jako ekosystem.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: