WYTRĄCAJĄCY SIĘ JOD

Teraz pary jasnych i ciemnych butelek zawiesza się na 24 godziny w sta­wie na tych samych poziomach, z których wzięte były próbki. Po upływie tego czasu oznacza się w nich za­wartość tlenu przez dodawanie kolejno trzech odczyn­ników: siarczanu magnezu, jodku zasadowego i kwasu siarkowego. Powoduje to wytrącanie się jodu w iloś­ciach proporcjonalnych do zawartości tlenu. Wytrąca­jący się jod zabarwia wodę w butelce na brązowo; zabarwienie to jest tym silniesze, im więcej tlenu znajduje się w próbie. Teraz roztwór w butelce mia­nuje się tiosiarczanem sodu aż do zniknięcia zabar­wienia. Zużyta ilość tiosiarczanu wskazuje na zawar­tość tlenu w mililitrach lub miligramach na litr.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: