WYSTĘPUJĄCE ZALEŻNOŚCI

Podobnie w wielu przypadkach zmniejsza się także stan biomasy . Jednak .stan biomasy jest bardzo zależny od wielkości organizmów tworzących daną grupę troficzną. Na ogół, im mniejsze są orga­nizmy, tym większe jest tempo metabolizmu przypa­dające na gram wagi ciała. Tendencja ta często znana jest jako prawo odwrotnej zależności mię­dzy tempem metabolizmu a rozmiarami ciała. Tak więc jeden gram małych glonów może mieć metabolizm równy metabolizmowi wielu gramów liści drzew leśnych. Wobec tego, jeśli grupa produ­centów ekosystemu składa się przede wszystkim z bar­dzo małych organizmów, a grupa konsumentów z dużych, to stan biomasy konsumentów może być większy, niż stan biomasy producentów, mimo że prze­pływ energii przez te ostatnie musi być przeciętnie większy (zakładając, że konsumenci nie korzystają z pokarmu z innych ekosystemów).

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: