WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Stosunek ten określa się często jako współczynnik asy­milacji. Jak widać z rysunku 7 rośliny i części ro­ślin przystosowane do życia w cieniu mają tendencję do wyższej koncentracji chlorofilu niż rośliny lub ich części przystosowane do światła; zatem rośliny z miejsc dobrze oświetlonych nie wykorzystują w całości tej ilo­ści światła, która do nich dociera. W efekcie stopień wy­korzystania światła w systemach zacienionych jest wy­soki, lecz efekty fotosyntezy oraz współczynnik asymi­lacji _ niskie. Hodowle glonów trzymane w laborato­rium w warunkach słabego oświetlenia często przysto­sowują się do tych warunków. Wysoka wydajność ta­kich utrzymywanych w cieniu systemów bywa czasem błędnie interpretowana.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: