WYSOKA KOLUMNA

Wysoka kolumna po lewej stronie wskazuje, że prawie połowa wszystkich gatunków (około 30) została zna­leziona w mniej niż 10 z 215 pobranych prób; są to naprawdę rzadkie gatunki. Natomiast tylko 5 gatun­ków wystąpiło w 100 próbach. Jeśli sporządzimy wy­kres odkładając na jednej osi ilości osobników pogru­powane w klasy, a na drugiej ilości gatunków , to otrzymamy charakterystyczną wklęsłą krzywą. Kształt tej krzywej jest dla ekologów bardzo interesu­jący. Nieprzychylny czynnik limitujący, ńp. przedłu­żająca się susza, powoduje, że krzywa staje się bar­dziej symetryczna’ (przerywana linia na rysunku ); liczba (lub procent) gatunków rzadkich zmniejsza się, a względna liczba (lub procent) gatunków częstych wzrasta.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: