WYRAŻENIE PRODUKTYWNOŚCI

Sytuacja taka często występuje w środowiskach morskich tam, gdzie woda jest średnio głęboka: żyjące na dnie bezkręgowce tworzące grupę konsumentów (małże, skorupiaki, szkarłupnie itd.) oraz ryby mają często większą bio­masę, niż mikroskopijny fitoplankton, z którego żyją. Stosując częste zbiory w masowej hodowli glonów człowiek może osiągnąć plon podobny do uzyskiwanego w hodowli zboża. Jednakże biomasa glonów w każdym momencie hodowli będzie niższa od biomasy dojrzałego zboża. Podsumowując, stan biomasy wyrażamy zwykle w gramach materii organicznej, w gramach węgla lub w kaloriach na jednostkę powierzchni (na metr kwadratowy, hektar, akr itd.). Produktywność wyrażamy w gramach lulb kaloriach na jednostkę po­wierzchni i czasu; jest to zatem tempo wytwarzania materii organicznej. Jak wynika z podanych przykła­dów. oibie te wartości nie powinny być mylone; relacja między nimi zależy od rodzaju organizmów, których one dotyczą.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: