WYPRÓBOWANE FORMY

Wypróbowane formy osiągania tych celów wypracowało od lat krajoznawstwo.Stosowanie form krajoznawczych w nauczaniu, zmusza uczniów do nieustannego ćwiczenia zdolności spostrzegania, analizowania, uogólniania i wnioskowania, a cza- : sem nawet do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów. Jest więc jak gdyby wstę­pem do prowadzenia’samodzielnych badań’i poszukiwań potrzebnych na każdym stanowisku pracy. Uczy odpowiedniego podejścia, do każdego, nawet najprostszego zajęcia-bez oglądania się na „odpowiedzialnego” za czynione przez ucznia postępy ; w nauce, pracy i działalności społecznej na rzecz szkoły i szerszego środowiska lokalnego. Krajoznawcy posługują się często metodami indukcji i dedukcji,-syntezy i analizy.

 

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: