WYMIENIONE CZYNNIKI

Wymienione czynniki ograniczające rozwój szkolnego ruchu krajoznawczo-tury- stycznego są jedynie utrudnieniami, których pokonanie zależy od sprężystości działania zespołów uczniowskich, kierownictwa szkoły i pomocy ze strony rad pedagogicznych.- Stwierdzono, że w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się szkoły wiejskie. Duze oddalenie od obiektów krajoznawczych powoduje znaczną stratę czasu podczas przejaz­dów. Nie należy przy tym zapominać o obowiązkach pozalekcyjnych dziecka wiej­skiego.  W trakcię jednej wycieczki; częstsze wypady krajoznawczo-turystyczne tracą swój sens.Nauczy­ciele badanych szkół najbardziej podkreślali dobrodziejstwa wynikające z nadrzędnego wojewódzkiego programu wycieczek krajoznawczo-turystycznych; opracowanego dla poszczególnych przedmiotów nauczania. Programu realnego, opracowanego przez najlepszych znawców przedmiotu 1 środowiska; Program taki dostosowany następnie być musi do warunków lokalnych każdej szkoły w oparciu o inwentaryzację krajo­znawczo-turystyczną, prowadzoną dla każdej wsi, gminy, miasta, najbliższego i w rezultacie dla województwa.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: