WYMIENIONE CECHY

Wymienione cechy zespołu redagującego kronikę nie zwalniają bynajmniej opie­kuna klubu od obowiązku udzielania instruktażu i konsultacji w sprawie dokonywa­nych wpisów itp. Ma to szczególnie duże znaczenie w szkole podstawowej. Dobrze prowadzona kronika nie tylko odzwierciedla osiągnięcia, kierunki i formy pracy;ale stwarza określoną atmosferę wychowawczą.w,dalszej działalności SKKT. Można spotkać SKKT, które obok kroniki prowadzą Złotą Księgę. Na ogól w księ­gach tych znajdują się wpisy gości zaproszonych do szkoły przez krajoznawców oraz nazwiska wyróżniających się uczniów. Teczki-skoroszyty, W przypadku podjęcia decyzji o opracowaniu historii swoje­go środowiska, należy założyć specjalną obszerną teczkę z napisem „Monografia”. Na zewnętrznej okładce umieszczamy tytuły mniejszych teczek lub skoroszytów znajdujących się wewnątrz dużej teczki.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: