WYDAJNOŚĆ PROCESÓW ENERGETYCZNYCH

Wydajność procesów energetycznych w  przyrodzie jest niska. Urządzenia fotosyntetyczne roś­lin zielonych, tzn. producentów, absorbują tylko około połowy padającego na nie światła słonecznego. Z kolei tylko niewielka część tej energii — około 1%—>5% dla roślinności o wysokiej produkcji — jest zamieniana na tzw. potencjalną energię pokarmu. Tempo asymilacji producentów w ekosystemie określa się jako pro­dukcję pierwotną łub produktywność pierwotną. Jest to całko­wita ilość wytworzonej przez rośliny materii organicz­nej wraz z tą jej częścią, która zostaje zużyta na od­dychanie w czasie wykonywania pomiaru. Produk­cja pierwotna netto jest to ta część materii organicznej, która zostaje zmagazynowana w tkankach rośliny, tzn. ta jej część, która nie zostaje zużyta na oddychanie w czasie dokonywania pomiarów.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: