WSZELKIE BADANIA

Pamiętamy bowiem, że ważnym odcin­kiem pracy krajoznawczej z dziećmi i młodzieżą jest poznawanie ludzi, pracy, produkcji w różnych jej działach i jej wpływu na otoczenie. ‚ Wszelkie badania życia społecznego podjąć należy w kontekście gospodarczym, politycznym i kulturalnym. „Punktem wyjścia do badań społecznych w krajoznaw­stwie powinna być geografia historyczna,’ obserwująca przemiany środowiska przyrod­niczego w związku z działalnością człowieka” .  Rozpatrując problemy dotyczące społeczeństwa, badać należy zagadnienia demo­graficzne i gospodarcze, stosując metody statystyczno-geograficzne i socjologiczne. Prowadzić należy również badania etnograficznej lecz nie wyłącznie w zakresie pozna­wania reliktów przeszłości, ale również procesów aktualnych prowadzących ku przy­szłości .

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: