WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MATERII I ENERGII

Współzależność materii i energii w ekosystemie jest dla ekologów sprawą pierwszorzędnej wagi. Można powiedzieć, że jednokierunkowy przepływ energii i krążenie materii to dwie wielkie zasady lub prawa ekologii ogólnej, gdyż stosują się one zarówno do wszystkich środowisk, jak i do wszyst­kich organizmów z człowiekiem włącznie. W tym roz­dziale rozważymy pewne aspekty przepływu energii między biologicznymi komponentami ekosystemu; krą­żenie materii i udział środowiska fizycznego w ogra­niczaniu produkcji biologicznej omówimy dokładniej w dwóch następnych rozdziałach. Rysunek jest uproszczonym schematem przepływu energii w dowolnym ekosystemie. Czworoboki przed­stawiają masę populacji (biomasę), a łączące je ka­nały przepływ energii między kolejnymi poziomami troficznymi.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: