WSPÓŁCZESNY RUCH KRAJOZNAWCZY

Krajoznawstwo i turystykędzieci i młodzieży szkolnej organizuje aktualnie Mini- „ sterstwo Oświaty i Wychowania, współpracując ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, > Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym ł Polskim Towarzystwem Schro-1 nisk Młodzieżowych. Współczesny model działalności krajoznawczo-turystycznej spre­cyzowany został w zarządzeniu nr 5 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 12 maja 1983 r. „w sprawie szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego (Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. nr 5). Zarządzenie to zdejmuje z instancji ZHP i PTTK obowiązek koordynowa­nia działalności krajoznawczej w szkole i nakłada go na dyrekcję szkół i placówek ; wychowawczych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: