WSPÓŁCZESNE KRAJOZNAWSTWO

Stwarzała okazję do wykonywania prac na rzecz rozwoju kulturalnego odwiedzanego środowiska (plenery, ratowanie zabytków, pielęgnowanie zasobów przyrody ; i in.)   wyrabiała postawę opiekuńczą w stosunku do dzieł kultury, – kształtowała zainteresowanie kulturą, umożliwiała przeżycia rzeczy i zjawisk w naturalnej ich postaci i środowisku,tworzyła związki z kulturą, kształtowała właściwy stosunek do sztuki i dóbr kulturalnych, była źródłem twórczej ekspresji, – umożliwiała ciągłe uczestnictwo w kulturze,była elementem wychowania estetycznego,  wdrażała do racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu,  zaspokajała potrzebę kulturalnej zabawy i rozrywki.Współczesnemu krajoznawstwu nie wystarcza już tradycyjna działalność kultu­ralna polegająca w przeważającej mierze na opiece nad zabytkami. Rejestr pożądanych treści programowych jest- jak widzimy – o wiele obszerniejszy, pozwalający utożsamić aktywność krajoznawczą z aktywnością kulturalną.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: