WOJEWÓDZKIE ODDZIAŁY

Towarzystwa są Oddziały Wojewódzkie PTSM. Podstawową jednostką Towarzystwa jest kolo. W, 1979. roku było ich 229. Nadzór nad działalnością merytoryczną i gospodarczo-finansową Towarzystwa sprawuje GKT. X ż Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych prowadzi działalność w następu­jących najważniejszych kierunkach:   udziela noclegów młodzieży szkolnej, członkom Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych oraz świadczy usługi na rzecz ogółu turystów, dba o dalszą rozbudowę schronisk, zarówno stałych jak i sezonowych oraz o ich / modernizację,tworzy sieć około 200 typowych tras dla odbywania wielodniowych wędrówek pieszych i rowerowych, z których corocznie korzysta blisko 4 tysiące zespołów wędrow­nych o łącznej liczbie około 80 tys. uczestników .

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: