WŁAŚCIWOŚCI ORGANIZMU

Jeśli np. w zanieczysz­czonym strumieniu giną ryby, to przede wszystkim po­winniśmy zbadać stężenie tlenu w wodzie, ponieważ może się ono bardzo zmieniać, tlen w wodzie ulega wy­czerpywaniu i często go brak. Gdy natomiast wymie­rają małe kręgowce na polach powinniśmy szukać in­nych przyczyn, ponieważ zawartość tlenu w powietrzu jest stała i w stosunku do potrzeb populacji bardzo duża, jest więc mało prawdopodobne, by tlen był tu czynnikiem limitującym. Gdy chcemy określić właściwości organizmu o sze­rokich granicach tolerancji używamy przedrostka „eury”, gdy granice tolerancji są wąskie używamy przedrostka „steno”. I tak wśród ryb pstrągi są na ogół bardziej stenotermiczne niż okonie i nie są one zdolne do znoszenia szerokiej rozpiętości temperatur. Wycię­cie wszystkich drzew wzdłuż strumienia górskiego, co umożliwia ogrzanie wody przez słońce o kilka choćby stopni, może spowodować wyginięcie pstrągów w tym strumieniu, a okonie przetrwają. Oczywiście, organiz­my o szerokich granicach tolerancji (eurywalentne) mają większe szanse na szerokie rozprzestrzenianie się: pamiętajmy jednak, że szerokie granice w stosunku do jednego czynnika nie muszą oznaczać szerokich granic w stosunku do wszystkich czynników.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: