WIELU AUTORÓW

Dotychczas wielu autorów próbowało określić walory wynikające z krajoznaw­stwa rozwijanego w ramach pracy szkolnej. Jednak najprecyzyjniej określił funkcje pedagogiczne pełnione przez krajoznawstwo w szkole K. Denek. Krajoznawstwo, jego zdaniem, posiada ścisłe związki z pedagogiką czasu wolnego, dydaktyką, teorią wycho­wania i metodyką nauczania. „Krajoznawstwo jako ważny l niezbędny element proce­su kształcenia zawiera m. in. w sobie: elementy pracy popularnonaukowej i naukowo- -badawczej, turystykę, działalność organizacji młodzieżowych, czynności pracy poza- . szkolnej i pracę społeczną. W krajoznawstwie istnieją liczne odgałęzienia przedmioto­we. Krajoznawstwo szkolne nie jest jednak prostą sumą tych odgałęzień.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: