WIELKIE MASY WODY

Jednakże wielkie masy wody są czynni­kiem niekorzystnym, ponieważ pochłaniają dużą część energii światła, zanim dotrze ona do miejsc maksymal­nego zaopatrzenia w składniki mineralne. 2. Ogromną część powierzchni Ziemi zajmują otwarte oceany i pu­stynne lub półpustynne lądy należące do systemów mało produkcyjnych, z powodu braku składników -od­żywczych w pierwszym przypadku, a braku wody w drugim. Wiele pustyń można z powodzeniem nawod­nić. Istnieje także teoretyczna możliwość, która praw­dopodobnie w przyszłości zostanie zrealizowana, wy­dobycia straconych składników pokarmowych z dna morza i przez to podwyższenia produkcji. Takie wy­mieszanie zachodzi czasem w sposób naturalny w pew­nych strefach przybrzeżnych; zwiększa to wielokrot­nie produkcję tych stref w stosunku do średniej dla całego oceanu.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: