WAŻNE DLA CZŁONKÓW

Wszyscy bowiem członkowie SKKT w myśl 70-letnich tradycji są krajoznawcami. Powoływać natomiast można sekcję fotograficzną, sprzętową, piosenki itp. Ważne jest także prowadzenie przez szkolę zajęć z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego, inwentaryzacja różnorodnych dóbr kultury oraz organizo­wanie w tej sprawie informacji turystycznej dla ogółu dzieci i młodziezy.  Obecne obszary geograficzne województw powinny wyznaczać w przybliżeniu horyzonty zainteresowań krajoznawczych dzieci i młodzieży z klas I-V. Zwykle w gra­nicach województwa,-a niekiedy także.w województwach ościennych znaleźć można odpowiednie treści poznawcze dla zagadnień ujętych w programie nauczania, a realizo­wanych w ramach przedmiotowych wycieczek jedno- i wielogodzinnych oraz jedno- i wielodniowych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: