WAŻNA ROLA W POPULARYZOWANIU KRAJOZNAWSTWA

Ważną rolę w popularyzowaniu krajoznawstwa i turystyki w szkole spełniają Młodzieżowi Organizatorzy Turystyki PTTK. Jest to rola organizatorska i wychowa­wcza w stosunku do młodzieży uprawiającej turystykę. Swoim przykładem l postawą propagują kulturę turystyczną i krajoznawstwo oraz dążą do podniesienia walo­rów wychowawczych i rekreacyjnych turystyki. Funkcję taką ustanowił ZG PTTK w 1972 r. W 1976 roku opracowany został nowy regulamin MOT-PTTK, uzgodniony z Zespołem Turystyki Szkolnej MOiW oraz z Komisją Młodzieżową ZG PTTK. Kandydat na MOT-PTTK powinien mieć ukończonych 15 lat, być członkiem PTTK, przez rok działać w klubie PTTK lub w drużynie ZHP, mieć autorytet wśród kolegów i uzyskać rekomendację z klubu lub drużyny.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: