WAKACYJNE WĘDRÓWKI

Do „szlifów” turysty kwalifikowanego wiedzie, naturalna droga każdego ucznia przez system odznak turystycznych oraz sprawności harcerskich. Ukoronowaniem szkolnej działalności!krajoznawczo-turystycznej jest ^ udział w szkolnym lub harcerskim obozie wędrownym, wymagający od uczestników dużej sprawności fizycznej, opanowania technik turystycznych i umiejętności samo-, dzielnego zdobywania wiedzy kraioznawczej. Ścisłe powiązanie turystyki z ciągłym’doskonaleniem sprawności psychofizy- cznych ucznia znalazło najwyraźniejsze odzwierciedlenie w systemie turystyki dzieci i młodzieży Niemieckiej Republiki Demokratycznej,’gdzie propaguje się nawet usporto- . wiony system wycieczek i obozów wędrownych (7). Od kwalifikowanej formy narciar­stwa turystycznego, kajakarstwa, żeglarstwa, kolarstwa jest – przy stosowaniu specjałnego sprzętu i metod prowadzenia zajęć turystycznych dzieci l młodzieży.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: