W WIELU PRZYPADKACH

W wielu przypadkach wydaje się, że współ­pracują one ze sobą, gdyż zwierzęta rozdrabniając du­że cząstki materii organicznej na małe zwiększają tym samym ich dostępność dla mikroorganizmów, a te z ko­lei mogą .służyć za pokarm zwierzęto. Jeśli nasz model roboczy ma nam rzeczywiście po­móc w zrozumieniu ekosystemu, musi on być opraco­wany również od strony ilościowej; niestety dla żad­nego ze znanych ekosystemów nie można takiego mo­delu opracować dokładnie. Na rysunku  przedsta­wione zostały przybliżone dane ilościowe dla dwóch całkowicie różnych ekosystemów — lasu i płytkich wód morskich. Dane te są częściowo oparte na współ­czesnych badaniach, szczególnie jeśli chodzi o stan biomasy i produkcji pierwotnej, a częściowo na przy­puszczeniach, gdyż brak jest jeszcze odpowiednich po­miarów.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: