W WIĘKSZOŚCI EKOSYSTEMÓW

Jednakże, ponieważ zwykle następuje znaczne opóźnienie w czasie pomiędzy bez­pośrednim zjadaniem żywych roślin i zwierząt, a wy­korzystywaniem pochodzącej z nich martwej materii, nie mówiąc już o różnicach w metabolizmie dużych zwierząt i mikroorganizmów , otrzymujemy bardziej realistyczny model umieszczając grupę destruentów w oddzielnym czworoboku. Na rysunku przedstawione zostały dwa robocze modele; w każ­dym z nich widzimy dwa szerokie strumienie energii prowadzące od producentów — jeden do żywych tka­nek roślinnych, drugi do martwej materii organicznej.Prawie we wszystkich ekosystemach część produk­cji netto spożywana jest przez zwierzęta roślinożerne lub pasożyty roślin . Tę grupę konsumentów I rzędu niezależnie od tego czy to będą duże zwierzęta, takie jak krowa lub jeleń, czy też małe, takie jak zooplankton — nazwiemy h e r- b i worami pasącymi się, przepływający przez nie strumień energii — łańcuchem pokarmowym zwie­rząt pasących się.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: