W REAKTORACH I PRZY PRÓBACH

W reaktorach i przy próbach z bronią jądrową może wytwarzać się także inna grupa izoto­pów radioaktywnych — produkty nierozszczepialne; powstają one wtedy, gdy neutrony (cząstki atomu pozbawione ładunku) aktywują pierwiastki znaj­dujące się na drodze cząsteczek o wysokiej energii. W ten sposób mogą powstać radioizotopy pierwiast­ków tak biologicznie ważnych, jak węgiel, cynk i że­lazo. Jest to oczywiście jedna z dróg, na której pro­dukuje się izotopy dla celów badawczych. Zarowno produkty rozpadu, jak i nierozszczepialne wprowadzane do atmosfery przez małą, a do stratosfery przez wielką broń jądrową wracają na ziemię jako opad radioaktyw­ny wraz z deszczem, pyłem i innymi naturalnymi opa­dami. Szczątki radioaktywne powstałe przy użyciu ma­łych bomb opadają na powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych, podczas gdy opad radioaktywny z dużej bomby wodorowej ogarnia niemal cały świat.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: