W RAMACH PRAC

W ramach prac badawczych nad współczesnym obliczem regionu należy pozna­wać monumentalne budowle inżynieryjne (zapory, elektrownie, węzły drogowe, kom­binaty przemysłowe),- obiekty kulturalne (teatry, muzea, biblioteki), szkoły i uczelnie, pomniki upamiętniające walkę i męczeństwo narodu polskiego. Krajoznawcy mogą również dokonywać prób badań w dziedzinie kułtury mate­rialnej – budownictwa wiejskiego i urbanistyki. Jednak prace te powinny być prowa­dzone głównie pod kierunkiem nauczycieli specjalizuj ących się w historii sztuki. Podob­nie fachowej pomocy wymagają prace młodych krajoznawców specjalistów w dziedzi­nie językoznawstwa i dialektologii Młodzież powinna współdziałać przy organizowaniu i rozwijaniu muzeów regionalnych jako najlepszych miejsc do deponowania wszelkich materiałów związanych z dziejami regionu.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: