W RAMACH DZIAŁALNOŚCI

Zarząd Główny PTSM w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty i Wychowania organizuje centralne szkolenie kierowników szkolnych schronisk młodzieżowych, na­tomiast szkoleniem i doskonaleniem pracy kierowników tych schronisk zajmują się kuratoria oświaty i wychowania i oddziały PTSM w poszczególnych województwach., W ramach działalności kuratoriów oświaty i wychowania prowadzone jest ponad­to szkolenie i doskonalenie w zakresie krajoznawstwa i turystyki dla kierowników i opiekunó akcji wczasów dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych. W coraz szerszym stopniu 1 zakresie organizowana jest akcja szkolenia nauczycieli na przewodników turystycznych i przewodników turystyki kwalifikowanej. Szkolenie tego typu dla nauczycieli prowadzą instancje PTTK.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: