W PRZYCHYLNYCH WARUNKACH

Gdy w przychylnych warunkach środowiskowych rośliny gwałtownie rosną, ich respi- racja (oddychanie) może wynosić zaledwie 10% całko­witej wartości produkcji. Produkcja netto osiąga wtedy 90% całkowitej produkcji. Jednak w większości wypadków produkcja netto w warunkach naturalnych stanowi mniejszy procent całkowitej produkcji.Przenoszenie energii pokarmu z jej źródła w rośli­nach poprzez szereg organizmów, które kolejno jedzą i są zjadane nazywa się łańcuchem pokarmo­wym. Organizmy, które w skomplikowanych, natu­ralnych biocenozach otrzymują pokarm ze źródeł odda­lonych od roślin o taką samą liczbę pośrednikowi należą do tego samego poziomu troficznego. Tak więc, rośliny zielone zajmują pierwszy poziom troficzny, (poziom producentów), zwierzęta roślinożerne drugi poziom troficzny (poziom konsumentów pierwszego rzędu); zwierzęta drapieżne żywiące się herbiworami stanowią trzeci poziom troficzny (poziom konsumentów drugiego rzędu).

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: