W OPISANYM EKSPERYMENCIE

Tempo przyjmowania lub eliminowania znacznika dostarcza wskazówek co do tempa metabo­lizmu swobodnie żyjącego organizmu. Znakowanie określonych źródeł energii populacji i śledzenie dal­szych ich losów daje prawie nieograniczone możliwości badań w terenie. W opisanym przed chwilą eksperymencie używa­liśmy wskaźników do wykrycia dróg krążenia materii, a pośrednio — przepływu energii w łańcuchu troficz­nym. Równie ważne jest zbadanie dróg przemieszcza­nia się osobników w przyrodzie. W tym celu potrzebny jest wskaźnik, który może zostać zatrzymany w tkan­kach organizmu na stałe.  Mysz ta ma umiesz­czony pod skórą mały, radioaktywny, złoty drucik. Radioaktywne złoto emituje promienie gamma, które mogą być rejestrowane z dość dużych odległości. Ba­dana mysz należy do gatunku, który charakteryzuje się aktywnością nocną.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: