W NIENARUSZONYM EKOSYSTEMIE

W nienaruszonym ekosystemie trudno jest śledzić drogi przepływu energii, określać jej źródła lub tempo, w jakim wykorzystują ją określone populacje heterotrofów. Dopiero zastosowanie takich zdobyczy technicznych wieku atomowego, jak znacz­niki radioaktywne, pozwala na rozplątanie zawiłej sieci życia. Opisaliśmy tam również laboratoryjny eks­peryment z zastosowaniem znaczników. Każda z roślin widocznych na fotografii w kwadracie próbnym została oznakowana przez wprowadzenie do liści roztworu zawierającego izotop promieniotwórczy. Na początku eksperymentu, gdy mamy do czynienia ze skoncentrowanymi roztworami pierwiastków radio­aktywnych konieczna jest pewna ostrożność (gumowe rękawice, specjalne pipety kontrolne, ubranie ochron­ne); gdy roztwór zostanie już zaabsorbowany i roz­proszony w dużej objętości soków roślin, koncentracja radioaktywności staje się tak niewielka, że nie stwarza ona żadnego niebezpieczeństwa ani dla badacza, ani dla organizmów badanej biocenozy.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: