W NAJPROSTSZYM PRZYPADKU

Jeżeli dodamy do siebie wartości otrzymane dla każdego metrowego poziomu, otrzymamy ocenę produkcji tlenu na metr kwadratowy powierzchni stawu. W najprostszym przy­padku, jeśli pary jasnych i ciemnych butelek umieś­cimy na głębokości 0,5, 1,5, i 2,5 m, zawartość każdej z nich możemy traktować jako próbę pobraną z pierw­szego, drugiego i trzeciego metra sześciennego; ich suma daje ocenę dla słupa wody o głębokości trzech metrów (przeliczenie na metry sześcienne jest nastę­pujące: 1 miligram na litr = l gram na metr sześcienny). Można też postąpić inaczej, a mianowicie sporządzić wykres wartości uzyskanych dla poszczególnych bu­telek w zależności od głębokości, na której zostały umieszczone; pole pod otrzymaną w ten sposób krzywą jest wskaźnikiem tempa fotosyntezy badanego słupa wody.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: