W LABORATORIUM

W laboratorium część tych próbek jest zagęszczona przez wirowanie w celu policzenia i zbadania pod mikroskopem znaj­dujących się w nich drobnych ogranizmów fitoplank- tonu. Inna część próbek jest przepuszczana przez bar­dzo gęsty filtr, który zatrzymuje wszystkie organizmy ; filtr z organizmami jest następnie umiesz­czony w acetonie, w celu wyekstrahowania z nich chlorofilu i innych barwników. Otrzymany czysty, zielony roztwór może być potem umieszczony w spek­trometrze fotoelektrycznym dla określenia aktualnej ilości chlorofilu i innych barwników. Całkowita ilość chlorofilu w próbce wody lub w całej biocenozie ma tendencje do zmniejszania się lub wzrostu w zależności od intensywności fotosyn­tezy. A zatem, ilość chlorofilu przypadająca na metr kwadratowy jest wskaźnikiem potencjału pokarmo- twórczego w danym czasie i jest dostosowana do światła, temperatury i dostępnych składników od­żywczych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: