W AUSTRALIJSKICH ZBIOROWOŚCIACH

Podobnie żyjące w au­stralijskich zbiorowiskach trawiastych kangury są eko­logicznym ekwiwalentem północnoamerykańskich bi­zonów, gdyż zajmują podobną pozycję funkcjonalną w ekosystemie. Ekologowie używają terminu habitat na oznaczanie miejsca życia organizmu, a terminu ni­sza ekologiczna na oznaczenie roli, jaką organizm od­grywa w ekosystemie. Habitat, to „adres” organizmu, a nisza to jego „zawód”. Możemy zatem powiedzieć, że kangur, bizon i krowa, pomimo że taksonomicznie nie są z sobą blisko spokrewnione zajmują w ekosys­temie trawiastym taką samą niszę ekologiczną.Człowiek usuwając dawne lub wprowadzając nowe gatunki, ma oczywiście znaczny wpływ na skład sys­tematyczny wielu ekosystemów. Działalność taką moż­na traktować jako rodzaj operacji na ekosystemie; cza­sem operacja jest planowa, lecz jeszcze zbyt często przypadkowa i nierozważna.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: