UWAŻNA OBSERWACJA

Człowiek powinien uważnie obserwować stosunki w przystosowanych, naturalnie zróżnicowanych bio­cenozach i wykorzystywać te obserwacje przy urzą­dzaniu własnych ekosystemów rolnych. Wydaje się, że uprawianie jednej lub kilku odmian pszenicy czy sosny tylko dlatego, że w tym momencie dają one naj­wyższy plon jest dla człowieka bardzo ryzykowne. Gdy nadejdzie niespodziewana epidemia lub zmiana klimatu wyspecjalizowane gatunki czy odmiany mogą ulec zagładzie. Studiowanie praw ekologii wskazuje, że powin­niśmy mieć szacunek dla wszystkich form życia. Na scenie teatralnej można bez trudu odróżnić pozytyw­nego bohatera od czarnego charakteru, w życiu bywa inaczej. Wiele pozornie nieużytecznych organizmów może okazać się pożytecznymi. Szczęśliwie dla czło­wieka biosferę zamieszkuje taka rozmaitość organiz­mów, że pewne z nich mogą znosić nawet poważne zanieczyszczenia środowiska i nie dopuszczać do dal­szego pogarszania sytuacji.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: