UTRWALONE WYDARZENIA

Utrwalone, na taśmie filmowej ważne wydarzenia z życia szkoły (oddanie budynku do użytku dzieci, uroczyste wręczenie sztandaru) lub środowiska, należy opisywać w wypadku filmu niemego. Nakręcone filmy przechowujemy w kasetach według spo­rządzonego skorowidza. W podobny sposób postępujemy, z taśmami magnetofonowymi. Ułatwia to wyko­rzystanie taśm w procesie lekcyjnym i przy innych okazjach w szkole. Na wewnętrznej stronie drzwi szafy można umieścić wykaz taśm z treścią nagrań. Dokumentem będzie taśma, na której zaznaczono kiedy i z kim została przeprowa­dzona rozmowa (np. z Ob. S. M., dyrektor PGR .   Materiałem dokumentalnym SKKT są monografie oraz referaty przygotowywane przez uczniów na sesje popularnonaukowe, na spotkania z rodzicami itp. Referaty gromadzimy w teczce lub skoroszycie z napisem „Referaty i opracowania”.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: