USTALENIE WIELKOŚCI

Przy innym podejściu cały staw można potraktować jako jasną i ciemną butelkę. Jeśli pomiary zawartości tlenu robione są co 2—3 godziny przez cały 24-godzin- ny cykl, to można sporządzić krzywą dobową, obra­zującą wzrost ilości tlenu w dzień, kiedy zachodzi fo­tosynteza i spadek jego ilości w nocy, kiedy rośliny tylko oddychają. Dzień jest odpowiednikiem jasnych butelek, noc — ciemnych. Zaletą tej metody jest moż­liwość określenia fotosyntezy całego stawu wraz z ro­ślinami rosnącymi na dnie. Trudność w jej zastosowa­niu polega na tym, że aby prawidłowo ocenic produk­cję tlenu przez rośliny w zbiorniku musimy określić także wielkość fizycznej wymiany tlenu między po­wietrzem i wodą oraz między wodą i osadami den­nymi. Zwykle uważa się, że ta metoda umożliwia ustalenie wartości minimalnej produkcji tlenu, a me­toda krzywej dobowej — maksymalnej.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: