TRZECIA METODA

Metoda trzecia — wielokrotne odławianie — może być stosowana w sposób następujący: badacz wy­dziela sznurkiem duży prostokąt, sto lub więcej me­trów kwadratowych, następnie idąc powoli „kosi” roślinność czerpakiem entomologicznym; ilość uderzeń czerpakiem musi być tak dobrana, aby pokryć nimi całą powierzchnię. Wszystkie złowione bezkręgowce umieszcza się w zatruwaozce i etykietuje jako próbę pierwszą. Operację powtarza się, z tym, że kolejne, następujące po sobie próby pobierane są w ten sam sposób (ta sama ilość uderzeń czerpakiem) i przecho­wywane oddzielnie. Teoretycznie, liczebność odła­wianych w kolejnych próbach zwierząt powinna być tym mniejsza, im większa jest liczba osobników już odłowionych. Tak np. przedstawia się liczba pluskwia­ków (Hemiptera) odłowionych w kolejnych siedmiomi- nutowych próbach.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: